Algemene Voorwaarden JaHou ICT

Hieronder vindt u de algemene voorwaarden voor de E-Learning en examens, die worden verzorgd door JaHou ICT.
Door u in te schrijven voor een E-Learning of examen bij JaHou ICT, kiest u voor een overeenkomst met een betrouwbare partner. 
De organisatie zal er alles aan doen om u optimaal te begeleiden in het succesvol behalen van uw ICT examen. 
Dit betekent dat JaHou ICT heldere afspraken met u zal maken, die hieronder voor u op een rijtje staan.

Algemene bepalingen:

 1. Als cursist wordt beschouwd, degene van wie een ingevuld en ondertekende offerte of inschrijfformulier is ontvangen. De cursist ontvangt een bewijs van inschrijving.
 2. De cursist ontvangt de lesmaterialen en boeken behorend bij de cursus/training bij start van de E-Learning.
 3. Het lesmateriaal wordt eigendom van de cursist, indien het cursusgeld volledig is betaald. Het auteursrecht en het eigendomsrecht blijven eigendom van JaHou ICT. Het is niet toegestaan om lessen geheel of gedeeltelijk aan derden af te staan of te gebruiken of te doen gebruiken voor het geven van onderwijs in welke vorm dan ook.
 4. Na het beëindigen van het deel waar men zich voor inschrijft, is men geen cursist meer. Voor volgende delen zal men zich moeten herinschrijven.
 5. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op de werkgever die voor één of meerdere werknemer(s) een overeenkomst aangaat.

Betaling:

 1. U betaalt bij JaHou ICT geen inschrijfgeld.
 2. De portokosten voor het verzenden van het lesmateriaal zijn te allen tijden voor de rekening van de cursist tegen de dan geldende portokosten.
 3. De cursist verplicht zich de verschuldigde lesgelden en examengelden steeds vóór de op de factuur vermelde vervaldatum te voldoen. De lesgelden dienen te allen tijde voldaan te zijn voor de start van de E-Learning.
 4. De kosten van extra bestelde materialen kunnen niet in termijnen worden betaald, maar zijn volledig opgenomen in het eerste termijnbedrag. Zodra het eerste termijnbedrag of het volledige factuurbedrag is betaald, ontvangt de cursist de eventuele extra bestelde materialen.
 5. Automatische incasso is alleen mogelijk vanuit uw eigen bank/girorekening.
 6. Cursisten en bedrijven, die een buitenlands verblijfadres hebben, kunnen niet in termijnen en niet via automatische incasso betalen. Zodra de volledige factuur is betaald, wordt het studie materiaal verzonden.
 7. Alle kosten die ontstaan door wanbetaling, zijn voor rekening van de cursist.

Studiebegeleiding:

 1. De gemiddelde studieduur van de E-Learning staat vermeld in de offerte en is terug te lezen op: www.jahou.eu.
 2. De cursist kan aangeven of hij/zij gebruik wil maken van studiebegeleiding door middel van E-Coaching gedurende de vermelde studieduur.
 3. Onjuiste informatie verstrekt door cursist omtrent vooropleiding en ervaring geeft geen ontheffing van de verplichting uit deze overeenkomst.

Verbintenis:

 1. Na ondertekening van de overeenkomst is de cursist gebonden aan de inhoud van de door hem aangegane verplichting financiële verplichting. In geval van annulering voor aanvang van de E-Learning zal 100% van de cursusprijs in rekening worden gebracht. Annuleringsverzoeken dienen aangetekend te worden aangeboden. Na persoonlijke registratie van het examen is annulering niet mogelijk. Verplaatsen van het examen is uitsluitend mogelijk conform de voorwaarden, zoals vermeld op de website van het betreffende exameninstituut: www.apmg-international.comwww.exin.com en www.peoplecert.org.
 2. Bij annulering van online E-learning cursussen en examentrainingen wordt na het verstrekken van de login geen restitutie van het cursusgeld of cursusmateriaal verleend.
 3. In geval van overlijden of indien er sprake is van zodanig uitzonderlijke omstandigheden dat betaling van de annuleringskosten naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn, kan een schriftelijk en gemotiveerd verzoek worden ingediend ter annulering en stopzetting van betaling bij JaHou ICT. JaHou ICT behoudt zich het recht voor schriftelijk bewijs op te vragen.

 Klachten:

 1. In geval van klachten met betrekking tot de E-Learning, dient men zich te wenden tot de directie van JaHou ICT. In geval van klachten met betrekking tot het examen dient men zich in eerste instantie te wenden tot de examencommissie van de desbetreffende organisatie: www.apmg-international.comwww.exin.nl en www.peoplecert.org.

 

 

Uw Mobiele Examen Center!